Axencia Galega de Innovación: APOIOS A ENTIDADES INNOVADORAS 2013