Automatización e Dixitalización no contecto do Covid-19: Mesas de diálogo