AMSlab multiplica por 25 a súa plantilla e por 10 o seu laboratorio en 5 anos