AJE Galicia convoca a oitava edición dos premios Xove Empresario e Xove Emprendedor