Aberta convocatoria para apoiar plans para implantar a Economía Circular nas PEMEs