A Xunta de Galicia impulsará as actuacións de I+D+i da Fundación Biomédica do Complexo Hospitalario de Vigo