A USC, unha das universidades españolas que máis solicitudes de patentes xestionou entre 2000 e 2011