A biotecnoloxía, una gran oportunidade ligada ao risco