CETAQUA

  • Name CETAQUA
  • Categoría Medioambiental

CETAQUA, Centro Tecnolóxico da Auga, é un organismo integrador, xestor e executor de proxectos de investigación co obxectivo de propoñer ás empresas, á sociedade e ás Administracións Públicas solucións innovadoras para a resolución de problemas medioambientais e tecnolóxicos, ligados a xestión integral do ciclo da auga. Cetaqua leva a cabo as súas actividades en compromiso co desenvolvemento sostible, tendo en conta 3 eixes: o económico, o medioambiental e o social.

www.cetaqua.com