Anélida Biotecnología

  • Nome Anélida Biotecnología
  • Categoría InvestigaciónMedioambiental

Anélida Biotecnología, SL é a primeira compañía do país dedicada a investigar, desenvolver e innovar na área da biotecnoloxía que se especializa na xestión de residuos co uso de anélidos.

É o primeiro criadeiro de macrófitos para o tratamento de augas residuais en Galicia. Esta empresa foi establecida baixo a experiencia de investigación do equipo de Ecocelta, que se dedicou ó longo de 10 años a traballar en I+D relacionado con vermicompostaxe, compostaxe e biogás.

www.anelidabiotecnologia.com