Criobioloxía: conservando células a 196 graos baixo cero